2020/02/21  07:27  khởi hành
1
07:28 - 07:41
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:30 - 07:43
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:28 - 07:41
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:28 Tasqueña Tasquena
  línea2 Route 2
  Hướng đến Cuatro Caminos Four ways
  (13phút
  07:41 Pino Suárez Pino Suarez
 2. 2
  07:30 - 07:43
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:30 Tasqueña Tasquena
  línea2 Route 2
  Hướng đến Cuatro Caminos Four ways
  (13phút
  07:43 Pino Suárez Pino Suarez
cntlog