City Inn Macau

City Inn Macau Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
126 Rua de Cinco de Outubro
trạm gần
Về 28 phút từ 澳門外港客運碼頭 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog