Ayan Zalaat Hotel and Spa

Ayan Zalaat Hotel and Spa Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Dunjingarav 1 Street Ulaanbaatar
trạm gần
Về 44 phút từ Амгалан trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog