The Blue Sky Hotel and Tower

The Blue Sky Hotel and Tower Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Peace Avenue 17,Sukhbaatar District,1st Quarter Ulaanbaatar
trạm gần
Về 34 phút từ Улаанбаатар trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog