Royal Mountain Hotel

Royal Mountain Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
khan-uul district Chinggis avenue, Sharav street 3- khoroo Khan-Uul Tower
trạm gần
Về 19 phút từ Улаанбаатар trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog