1
15:29 - 15:37
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:49 - 15:57
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:29 - 15:37
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:29 ရှမ်းလမ်း Shan Road
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  Hướng đến ပြည်လမ်း Pyay Road
  (8phút
  15:37 စေတီတော်လမ်း Pagoda Road
 2. 2
  15:49 - 15:57
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:49 ရှမ်းလမ်း Shan Road
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  Hướng đến ပြည်လမ်း Pyay Road
  (8phút
  15:57 စေတီတော်လမ်း Pagoda Road
cntlog