Diamond Lake Hotel

Diamond Lake Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Min Gyi Street No.437,Bogone,Insein, ,Yangon
trạm gần
Về 8 phút từ ရွာမ trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog