The Burmista - near Shwedagon Pagoda

The Burmista - near Shwedagon Pagoda Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
West Shwe Gon Daing Road Yangon
trạm gần
Về 27 phút từ ပြည်လမ်း trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog