Courtyard Chisinau

Courtyard Chisinau Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
21/A Arborilor Street Chişinău
trạm gần
Về 32 phút từ Chişinău trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog