GREGORY Boutique Hotel Chisinau

GREGORY Boutique Hotel Chisinau Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Alexei Şciusev 83/1
trạm gần
Về 35 phút từ Chişinău trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog