Kazakiwi

Kazakiwi Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
13 Rue de Strasbourg
trạm gần
Về 3 phút từ Hollerich trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog