Gold & Studio

Gold & Studio Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Šaulių gatvė Klaipėda
trạm gần
Về 14 phút từ Klaipėda trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog