1
18:12 - 05:09
10h57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:12 - 05:09
10h57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
18:12 - 05:09
10h57phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
15:34 - 05:09
13h35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  18:12 - 05:09
  10h57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:12 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h40phút
  20:52 04:00 කොටුව Colombo Fort
  ප්‍රත්තලම මාර්ගය Puttalam Line
  Hướng đến නූරානගර් Nooranagar
  (1h9phút
  05:09 කටුනායක Katunayake
 2. 2
  18:12 - 05:09
  10h57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:12 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h19phút
  20:31 04:31 රාගම Ragama
  ප්‍රත්තලම මාර්ගය Puttalam Line
  Hướng đến නූරානගර් Nooranagar
  (38phút
  05:09 කටුනායක Katunayake
 3. 3
  18:12 - 05:09
  10h57phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:12 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h40phút
  20:52 21:28 කොටුව Colombo Fort 21:33 04:05 මරදාන Maradana
  ප්‍රත්තලම මාර්ගය Puttalam Line
  Hướng đến නූරානගර් Nooranagar
  (1h4phút
  05:09 කටුනායක Katunayake
 4. 4
  15:34 - 05:09
  13h35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:34 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h52phút
  18:26 20:18 කොටුව Colombo Fort 20:23 04:05 මරදාන Maradana
  ප්‍රත්තලම මාර්ගය Puttalam Line
  Hướng đến නූරානගර් Nooranagar
  (1h4phút
  05:09 කටුනායක Katunayake
cntlog