2020/07/12  21:07  khởi hành
1
12:57 - 16:10
3h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:57 - 16:10
3h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
03:30 - 16:10
12h40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
12:57 - 16:18
3h21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:57 - 16:10
  3h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:57 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h19phút
  15:16 15:50 රාගම Ragama
  තලෙයිමන්නාරම මාර්ගය Talaimannar Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (20phút
  16:10 මරදාන Maradana
 2. 2
  12:57 - 16:10
  3h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:57 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (1h26phút
  14:23 14:38 පොල්ගහවෙල Polgahawela
  තලෙයිමන්නාරම මාර්ගය Talaimannar Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (1h32phút
  16:10 මරදාන Maradana
 3. 3
  03:30 - 16:10
  12h40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  03:30 මහනුවර Kandy 07:20 10:39 හැටන් Hatton
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (3h44phút
  14:23 14:38 පොල්ගහවෙල Polgahawela
  තලෙයිමන්නාරම මාර්ගය Talaimannar Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (1h32phút
  16:10 මරදාන Maradana
 4. 4
  12:57 - 16:18
  3h21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:57 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h40phút
  15:37 15:53 කොටුව Colombo Fort
  මුහුදු බඬ මාර්ගය Coastal Line
  Hướng đến මරදාන Maradana
  (25phút
  16:18 මරදාන Maradana
cntlog