1
15:24 - 18:49
3h25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:38 - 18:49
4h11phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
15:24 - 19:47
4h23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
18:03 - 20:56
2h53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:24 - 18:49
  3h25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:24 පේරාදෙණිය Peradeniya
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (3h2phút
  18:26 18:40 කොටුව Colombo Fort 18:49 දෙමටගොඩ Dematagoda
 2. 2
  14:38 - 18:49
  4h11phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:38 පේරාදෙණිය Peradeniya
  ප්‍රධාන මාර්ගය[Rail Bus] Main Line[Rail Bus]
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (23phút
  15:01 15:34 මහනුවර Kandy
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h52phút
  18:26 18:40 කොටුව Colombo Fort 18:49 දෙමටගොඩ Dematagoda
 3. 3
  15:24 - 19:47
  4h23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:24 පේරාදෙණිය Peradeniya
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h39phút
  18:03 19:26 රාගම Ragama 19:47 දෙමටගොඩ Dematagoda
 4. 4
  18:03 - 20:56
  2h53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:03 පේරාදෙණිය Peradeniya
  ප්‍රධාන මාර්ගය Main Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (2h28phút
  20:31 20:34 රාගම Ragama
  ප්‍රත්තලම මාර්ගය Puttalam Line
  Hướng đến කොටුව Colombo Fort
  (22phút
  20:56 දෙමටගොඩ Dematagoda
cntlog