2020/10/29  20:24  khởi hành
1
20:24 - 20:39
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:30 - 20:45
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:24 - 20:39
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:24 이대 Ewha Womans Univ. 20:39 신당 Sindang
 2. 2
  20:30 - 20:45
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:30 이대 Ewha Womans Univ. 20:45 신당 Sindang
cntlog