1
10:36 - 11:05
29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:42 - 11:11
29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
10:49 - 11:18
29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:36 - 11:05
  29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:36 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (29phút
  11:05 동대신 Dongdaesin
 2. 2
  10:42 - 11:11
  29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:42 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (29phút
  11:11 동대신 Dongdaesin
 3. 3
  10:49 - 11:18
  29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:49 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (29phút
  11:18 동대신 Dongdaesin
cntlog