2019/12/16  12:00  khởi hành
1
12:02 - 12:11
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:08 - 12:17
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:02 - 12:11
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:02 범내골 Beomnaegol
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (9phút
  12:11 부산역 Busan station
 2. 2
  12:08 - 12:17
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:08 범내골 Beomnaegol
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (9phút
  12:17 부산역 Busan station
cntlog