2020/01/24  20:38  khởi hành
1
20:43 - 20:59
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:49 - 21:05
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:43 - 20:59
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:43 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  20:59 범내골 Beomnaegol
 2. 2
  20:49 - 21:05
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:49 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  21:05 범내골 Beomnaegol
cntlog