2021/01/25  20:25  khởi hành
1
20:28 - 20:44
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:34 - 20:50
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
20:40 - 20:56
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:28 - 20:44
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:28 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  20:44 범내골 Beomnaegol
 2. 2
  20:34 - 20:50
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:34 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  20:50 범내골 Beomnaegol
 3. 3
  20:40 - 20:56
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:40 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  20:56 범내골 Beomnaegol
cntlog