2020/01/27  05:45  khởi hành
1
05:45 - 06:01
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:51 - 06:07
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:45 - 06:01
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:45 하단 Hadan
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  06:01 토성 Toseong
 2. 2
  05:51 - 06:07
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:51 하단 Hadan
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  06:07 토성 Toseong
cntlog