V Crown Hotel

V Crown Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Street 617 Battambang
trạm gần
Về 19 phút từ បាត់ដំបង trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog