2020/01/26  02:31  khởi hành
1
06:03 - 06:10
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:15 - 06:22
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:03 - 06:10
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:03 赤嶺 Akamine
  ゆいレール Okinawa Monorail
  Hướng đến てだこ浦西 Tedako-uranishi
  (7phút
  JPY 270
  06:10 旭橋 Asahibashi
 2. 2
  06:15 - 06:22
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:15 赤嶺 Akamine
  ゆいレール Okinawa Monorail
  Hướng đến てだこ浦西 Tedako-uranishi
  (7phút
  JPY 270
  06:22 旭橋 Asahibashi
cntlog