2021/01/16  17:33  khởi hành
1
17:36 - 22:13
4h37phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
17:36 - 22:13
4h37phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
17:36 - 22:13
4h37phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. flight
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
17:36 - 22:13
4h37phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  17:36 - 22:13
  4h37phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  17:36 八王子 Hachioji
  JR中央線特別快速 JR Chuo Line Tokubetsu Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (51phút
  18:27 18:31 神田(東京都) Kanda(Tokyo)
  JR京浜東北・根岸線 JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (8phút
  JPY 940
  18:39 18:46 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール Tokyo Monorail
  Hướng đến 羽田空港第2ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Monorail)
  (24phút
  JPY 500
  19:10 19:10 羽田空港第1ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Monorail)
  Đi bộ( 2phút
  19:12 19:45 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  21:15 21:25 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  21:49 22:00 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (13phút
  JPY 310
  22:13 三津 Mitsu
 2. 2
  17:36 - 22:13
  4h37phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  17:36 八王子 Hachioji
  JR中央線特別快速 JR Chuo Line Tokubetsu Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (53phút
  18:29 18:33 東京 Tokyo
  JR京浜東北・根岸線 JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (6phút
  JPY 940
  18:39 18:46 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール Tokyo Monorail
  Hướng đến 羽田空港第2ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Monorail)
  (24phút
  JPY 500
  19:10 19:10 羽田空港第1ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Monorail)
  Đi bộ( 2phút
  19:12 19:45 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  21:15 21:25 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  21:49 22:00 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (13phút
  JPY 310
  22:13 三津 Mitsu
 3. 3
  17:36 - 22:13
  4h37phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. flight
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  17:36 八王子 Hachioji
  JR中央線特別快速 JR Chuo Line Tokubetsu Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (40phút
  JPY 490
  18:16 18:24 新宿 Shinjuku
  都営大江戸線 Toei Oedo Line
  Hướng đến 六本木 Roppongi
  (16phút
  JPY 220
  18:40 18:40 大門(東京都) Daimon(Tokyo)
  Đi bộ( 9phút
  18:49 18:50 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール空港快速 Tokyo Monorail Airport Rapid
  Hướng đến 羽田空港第2ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Monorail)
  (17phút
  JPY 500
  19:07 19:07 羽田空港第1ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Monorail)
  Đi bộ( 2phút
  19:09 19:45 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  21:15 21:25 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  21:49 22:00 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (13phút
  JPY 310
  22:13 三津 Mitsu
 4. 4
  17:36 - 22:13
  4h37phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  17:36 八王子 Hachioji
  JR中央線特別快速 JR Chuo Line Tokubetsu Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (51phút
  18:27 18:31 神田(東京都) Kanda(Tokyo)
  JR京浜東北・根岸線 JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (8phút
  JPY 940
  18:39 18:50 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール空港快速 Tokyo Monorail Airport Rapid
  Hướng đến 羽田空港第2ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Monorail)
  (17phút
  JPY 500
  19:07 19:07 羽田空港第1ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Monorail)
  Đi bộ( 2phút
  19:09 19:45 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  21:15 21:25 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  21:40 21:40 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  21:45 21:50 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 1
  Hướng đến 宮田町 Miyatacho
  (5phút
  JPY 160
  21:55 22:04 古町 Komachi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (9phút
  JPY 220
  22:13 三津 Mitsu
cntlog