2020/01/21  05:04  khởi hành
1
05:14 - 09:43
4h29phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. flight
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
05:14 - 09:58
4h44phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. flight
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
05:14 - 12:43
7h29phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:14 - 09:43
  4h29phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. flight
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  05:14 八王子 Hachioji
  JR横浜線 JR Yokohama Line
  Hướng đến 町田 Machida
  (56phút
  JPY 730
  06:10 06:10 東神奈川 Higashi-Kanagawa
  Đi bộ( 6phút
  06:16 06:16 仲木戸 Nakakido
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (12phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  (10phút
  JPY 340
  06:40 06:40 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  Đi bộ( 2phút
  06:42 07:15 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  08:50 09:00 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  09:24 09:30 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (13phút
  JPY 310
  09:43 三津 Mitsu
 2. 2
  05:14 - 09:58
  4h44phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. flight
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  05:14 八王子 Hachioji
  JR横浜線 JR Yokohama Line
  Hướng đến 町田 Machida
  (56phút
  thông qua đào tạo 東神奈川 Higashi-Kanagawa
  JR京浜東北・根岸線 JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  Hướng đến 横浜 Yokohama
  (3phút
  JPY 730
  06:13 06:27 横浜 Yokohama
  京急本線特急 Keikyu Main Line Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (13phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急空港線特急 Keikyu Airport Line Limited Express
  Hướng đến 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  (11phút
  JPY 370
  06:52 06:52 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  Đi bộ( 2phút
  06:54 07:25 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h40phút
  JPY 35.800
  09:05 09:15 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  09:39 09:45 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (13phút
  JPY 310
  09:58 三津 Mitsu
 3. 3
  05:14 - 12:43
  7h29phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  05:14 八王子 Hachioji
  JR横浜線 JR Yokohama Line
  Hướng đến 町田 Machida
  (46phút
  06:00 06:11 新横浜 Shin-Yokohama
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (2h53phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 5.930
  Ghế Tự do : JPY 6.790
  Khoang Hạng Nhất : JPY 13.060
  09:04 09:25 岡山 Okayama
  しおかぜ Shiokaze
  Hướng đến 多度津 Tadotsu
  (2h45phút
  JPY 12.470
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.210
  Ghế Tự do : JPY 1.370
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.400
  12:10 12:10 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  12:15 12:20 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 1
  Hướng đến 宮田町 Miyatacho
  (5phút
  JPY 160
  12:25 12:34 古町 Komachi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (9phút
  JPY 220
  12:43 三津 Mitsu
cntlog