1
07:30 - 10:07
2h37phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
07:30 - 10:12
2h42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
07:50 - 10:25
2h35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
07:50 - 10:29
2h39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:30 - 10:07
  2h37phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:30 松山空港 Matsuyama Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  08:55 09:00 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:10 09:12 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (13phút
  09:25 09:27 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (9phút
  JPY 300
  09:36 09:41 品川 Shinagawa
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (26phút
  JPY 200
  10:07 高田馬場 Takadanobaba
 2. 2
  07:30 - 10:12
  2h42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:30 松山空港 Matsuyama Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  08:55 09:00 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:10 09:12 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (13phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (10phút
  JPY 300
  09:38 09:47 品川 Shinagawa
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (25phút
  JPY 200
  10:12 高田馬場 Takadanobaba
 3. 3
  07:50 - 10:25
  2h35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:50 松山空港 Matsuyama Airport
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h20phút
  JPY 35.800
  09:10 09:15 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:25 09:29 羽田空港第1ビル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Tokyo)
  東京モノレール空港快速 Tokyo Monorail Airport Rapid
  Hướng đến 浜松町 Hamamatsucho
  (17phút
  JPY 500
  09:46 09:53 浜松町 Hamamatsucho
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (32phút
  JPY 270
  10:25 高田馬場 Takadanobaba
 4. 4
  07:50 - 10:29
  2h39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:50 松山空港 Matsuyama Airport
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h20phút
  JPY 35.800
  09:10 09:15 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:25 09:33 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (12phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (11phút
  JPY 300
  09:57 10:04 品川 Shinagawa
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (25phút
  JPY 200
  10:29 高田馬場 Takadanobaba
cntlog