2020/02/18  18:11  khởi hành
1
18:13 - 18:37
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:20 - 18:42
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:13 - 18:37
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:13 岡山駅前 Okayama-eki-mae
  Đi bộ( 3phút
  18:16 18:19 岡山 Okayama
  JR伯備線 JR Hakubi Line
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (18phút
  JPY 330
  18:37 倉敷 Kurashiki
 2. 2
  18:20 - 18:42
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:20 岡山駅前 Okayama-eki-mae
  Đi bộ( 3phút
  18:23 18:26 岡山 Okayama
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (16phút
  JPY 330
  18:42 倉敷 Kurashiki
cntlog