1
13:43 - 14:34
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:32 - 14:34
1h2phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
13:51 - 14:46
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  13:43 - 14:34
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:43 Centrale FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Cologno Nord) [MilanoMetro]Line 2(Cologno Nord)
  Hướng đến P.za Abbiategrasso 
  (9phút
  EUR 1,50
  13:52 13:52 Cadorna FN
  Đi bộ( 4phút
  13:56 13:57 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  14:34 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 2. 2
  13:32 - 14:34
  1h2phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  13:32 Centrale FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 3 [MilanoMetro]Line 3
  Hướng đến San Donato 
  (6phút
  13:38 13:42 Duomo
  [Metropolitana di Milano]Linea 1(Rho Fiera) [MilanoMetro]Line 1(Rho Fiera)
  Hướng đến Rho Fiera Milano 
  (4phút
  EUR 1,50
  13:46 13:46 Cadorna FN
  Đi bộ( 4phút
  13:50 13:57 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  14:34 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 3. 3
  13:51 - 14:46
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:51 Centrale FS
  Đi bộ( 1phút
  13:52 13:55 Milano Centrale
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Express]
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (51phút
  14:46 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
cntlog