1
10:43 - 11:36
53phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
10:56 - 11:48
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
10:56 - 11:55
59phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:43 - 11:36
  53phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  10:43 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Local]
  Hướng đến Milano Centrale 
  (52phút
  11:35 11:35 Milano Centrale
  Đi bộ( 1phút
  11:36 Centrale FS
 2. 2
  10:56 - 11:48
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:56 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Cadorna 
  (30phút
  11:26 11:31 Bovisa
  [Trenord]S4
  Hướng đến Camnago-Lentate 
  (3phút
  11:34 11:34 Affori
  Đi bộ( 4phút
  11:38 11:38 Affori FN
  [Metropolitana di Milano]Linea 3 [MilanoMetro]Line 3
  Hướng đến San Donato 
  (10phút
  EUR 1,50
  11:48 Centrale FS
 3. 3
  10:56 - 11:55
  59phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:56 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Cadorna 
  (37phút
  11:33 11:33 Cadorna
  Đi bộ( 4phút
  11:37 11:46 Cadorna FN
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  Hướng đến Gessate 
  (9phút
  EUR 1,50
  11:55 Centrale FS
cntlog