Parsian Safaiyeh Hotel in Yazd

Parsian Safaiyeh Hotel in Yazd Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Safaeih، Mohammad Reza Karimi Yazdi ,Yazd
trạm gần
Về 51 phút từ يزد trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog