1
15:17 - 15:22
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
2
15:17 - 15:42
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  15:17 - 15:22
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  15:17 सेंट थॉमस माउंट St. Thomas Mount
  Đi bộ( 5phút
  15:22 सेंट थॉमस माउंट मेट्रो St. Thomas Mount Metro
 2. 2
  15:17 - 15:42
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:17 सेंट थॉमस माउंट St. Thomas Mount 15:20 15:20 गिंडी Guindy
  Đi bộ( 8phút
  15:28 15:32 गुइन्डी मेट्रो Guindy Metro
  चेन्नई मेट्रो रेल कॉरडरेटर 1 Chennai Metro Rail Corridor 1
  Hướng đến हवाई अड्डा Airport (Chennnai)
  (3phút
  15:35 15:40 अलान्दुर Alandur
  चेन्नई मेट्रो रेल कॉरडीडॉर 2 Chennai Metro Rail Corridor 2
  Hướng đến सेंट थॉमस माउंट मेट्रो St. Thomas Mount Metro
  (2phút
  15:42 सेंट थॉमस माउंट मेट्रो St. Thomas Mount Metro
cntlog