1
14:39 - 15:02
23phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
14:35 - 15:05
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:39 - 15:02
  23phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:39 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (23phút
  15:02 बांद्रा Bandra
 2. 2
  14:35 - 15:05
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:35 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (30phút
  15:05 बांद्रा Bandra
cntlog