2019/12/14  23:10  khởi hành
1
05:05 - 05:18
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:20 - 05:33
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
23:22 - 05:52
6h30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:05 - 05:18
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:05 Manggarai
  Yellow Line[Jatinegara-Bogor]
  Hướng đến Jatinegara 
  (13phút
  05:18 Tanah Abang
 2. 2
  05:20 - 05:33
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:20 Manggarai
  Yellow Line[Angke-Bogor]
  Hướng đến Jatinegara 
  (13phút
  05:33 Tanah Abang
 3. 3
  23:22 - 05:52
  6h30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:22 Manggarai
  Blue Line[Jakarta Kota-Bekasi]
  Hướng đến Cikarang 
  (7phút
  23:29 05:05 Jatinegara
  Yellow Line[Jatinegara-Bogor]
  Hướng đến Bogor 
  (47phút
  05:52 Tanah Abang
cntlog