2021/01/21  14:37  khởi hành
1
14:45 - 14:49
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:00 - 15:04
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
15:15 - 15:19
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:45 - 14:49
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:45 Garden Road
  Peak tram(Garden Road-Peak)
  Hướng đến Peak 
  (4phút
  14:49 McDonalds Road
 2. 2
  15:00 - 15:04
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:00 Garden Road
  Peak tram(Garden Road-Peak)
  Hướng đến Peak 
  (4phút
  15:04 McDonalds Road
 3. 3
  15:15 - 15:19
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:15 Garden Road
  Peak tram(Garden Road-Peak)
  Hướng đến Peak 
  (4phút
  15:19 McDonalds Road
cntlog