2021/01/28  04:52  khởi hành
1
06:17 - 06:19
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:27 - 06:29
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
06:37 - 06:39
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:17 - 06:19
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:17 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(Tseung Kwan O-Po Lam)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (2phút
  HKD 5,00
  06:19 Hang Hau
 2. 2
  06:27 - 06:29
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:27 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(Tseung Kwan O-Po Lam)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (2phút
  HKD 5,00
  06:29 Hang Hau
 3. 3
  06:37 - 06:39
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:37 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(Tseung Kwan O-Po Lam)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (2phút
  HKD 5,00
  06:39 Hang Hau
cntlog