2020/01/26  23:04  khởi hành
1
23:13 - 23:54
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
23:13 - 00:02
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:13 - 23:54
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:13 Airport
  Airport Express Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (13phút
  23:26 23:35 Tsing Yi
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (3phút
  23:38 23:43 Lai King
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Central 
  (11phút
  HKD 9,50
  23:54 Prince Edward
 2. 2
  23:13 - 00:02
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:13 Airport
  Airport Express Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (23phút
  23:36 23:36 Hong Kong
  Đi bộ( 13phút
  23:49 23:51 Central
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Tsuen Wan 
  (11phút
  HKD 14,00
  00:02 Prince Edward
cntlog