2020/11/24  16:22  khởi hành
1
16:25 - 16:48
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:25 - 16:48
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:25 Airport
  Airport Express Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (13phút
  16:38 16:45 Tsing Yi
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (3phút
  HKD 5,00
  16:48 Lai King
cntlog