2020/12/03  14:40  khởi hành
1
14:49 - 15:29
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:49 - 15:29
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (9phút
  14:58 15:03 Lai King
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Central 
  (11phút
  15:14 15:18 Prince Edward
  Kwun Tong Line
  Hướng đến Tiu Keng Leng 
  (11phút
  HKD 20,00
  15:29 Kowloon Bay
cntlog