Right in the center of Mong Kok, 1-5 pls whole apt

Right in the center of Mong Kok, 1-5 pls whole apt Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
24 Tung Choi Street Hong Kong
trạm gần
Về 2 phút từ Yau Ma Tei trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog