2024/06/24  13:14  khởi hành
1
13:02 - 15:01
1h59phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:02 - 19:11
6h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:02 - 20:30
7h28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
13:02 - 20:32
7h30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:02 - 15:01
  1h59phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:02 ბორჯომი Borjomi 15:01 გორი Gori
 2. 2
  13:02 - 19:11
  6h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:02 ბორჯომი Borjomi 13:58 18:41 ხაშური Khashuri
  თბილისი-ფოთის სწრაფი მატარებლები Fast Trains Tbilisi-Poti
  Hướng đến თბილისის ცენტრალური Tbilisi Central
  (30phút
  19:11 გორი Gori
 3. 3
  13:02 - 20:30
  7h28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:02 ბორჯომი Borjomi 13:58 20:01 ხაშური Khashuri
  სწრაფი მატარებლები თბილისი-ბათუმი Fast Trains Tbilisi-Batumi
  Hướng đến თბილისის ცენტრალური Tbilisi Central
  (29phút
  20:30 გორი Gori
 4. 4
  13:02 - 20:32
  7h30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:02 ბორჯომი Borjomi 13:58 20:01 ხაშური Khashuri
  სწრაფი მატარებლები თბილისი-ზუგდიდი Fast Trains Tbilisi-Zugdidi
  Hướng đến თბილისის ცენტრალური Tbilisi Central
  (31phút
  20:32 გორი Gori
cntlog