2020/11/29  10:29  khởi hành
1
10:34 - 10:54
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:04 - 11:24
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:34 - 10:54
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:34 East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (20phút
  10:54 Blackfriars
 2. 2
  11:04 - 11:24
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:04 East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (20phút
  11:24 Blackfriars
cntlog