2020/04/07  09:28  khởi hành
1
09:31 - 09:56
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:46 - 10:06
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:31 - 09:56
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:31 East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (25phút
  09:56 Blackfriars
 2. 2
  09:46 - 10:06
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:46 East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (20phút
  10:06 Blackfriars
cntlog