2020/06/06  07:38  khởi hành
1
08:01 - 10:53
2h52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
08:01 - 10:53
2h52phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
07:50 - 11:08
3h18phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:01 - 10:53
  2h52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  08:01 Runcorn
  Crewe - Liverpool Lime Street
  Hướng đến Crewe 
  (17phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Stafford - Stockport
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (18phút
  thông qua đào tạo Stafford
  Euston - Runcorn
  Hướng đến Euston 
  (1h18phút
  09:57 10:13 Euston
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (10phút
  GBP 4,90
  10:23 10:28 Vauxhall
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (15phút
  thông qua đào tạo Raynes Park
  Epsom - Raynes Park
  Hướng đến Epsom 
  (10phút
  10:53 Ewell West
 2. 2
  08:01 - 10:53
  2h52phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  08:01 Runcorn
  Crewe - Liverpool Lime Street
  Hướng đến Crewe 
  (17phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Stafford - Stockport
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (18phút
  thông qua đào tạo Stafford
  Euston - Runcorn
  Hướng đến Euston 
  (1h18phút
  09:57 09:57 Euston
  Đi bộ( 8phút
  10:05 10:06 Euston Square
  Metropolitan Line
  Hướng đến Aldgate 
  (3phút
  10:09 10:12 Kings Cross St.Pancras
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (11phút
  GBP 4,90
  10:23 10:28 Vauxhall
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (15phút
  thông qua đào tạo Raynes Park
  Epsom - Raynes Park
  Hướng đến Epsom 
  (10phút
  10:53 Ewell West
 3. 3
  07:50 - 11:08
  3h18phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:50 Runcorn
  Crewe - Liverpool South Parkway
  Hướng đến Crewe 
  (24phút
  08:14 08:29 Crewe
  Crewe - Euston
  Hướng đến Euston 
  (1h33phút
  10:02 10:18 Euston
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (10phút
  GBP 4,90
  10:28 10:43 Vauxhall
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (15phút
  thông qua đào tạo Raynes Park
  Epsom - Raynes Park
  Hướng đến Epsom 
  (10phút
  11:08 Ewell West
cntlog