2019/07/21  05:25  khởi hành
1
10:52 - 14:54
4h2phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
10:52 - 14:54
4h2phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
10:52 - 14:57
4h5phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
12:12 - 15:54
3h42phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  10:52 - 14:54
  4h2phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  10:52 Knaresborough
  Leeds - York
  Hướng đến York 
  (25phút
  11:17 11:30 York
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (21phút
  11:51 12:30 Doncaster
  Doncaster - Sheffield
  Hướng đến Sheffield 
  (22phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h9phút
  14:06 14:06 Birmingham New Street
  Đi bộ( 9phút
  14:15 14:15 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (13phút
  14:28 14:37 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (17phút
  14:54 Loxdale
 2. 2
  10:52 - 14:54
  4h2phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  10:52 Knaresborough
  Leeds - York
  Hướng đến York 
  (25phút
  11:17 11:30 York
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (21phút
  11:51 12:30 Doncaster
  Doncaster - Sheffield
  Hướng đến Sheffield 
  (22phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h9phút
  14:06 14:06 Birmingham New Street
  Đi bộ( 11phút
  14:17 14:22 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (6phút
  14:28 14:37 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (17phút
  14:54 Loxdale
 3. 3
  10:52 - 14:57
  4h5phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:52 Knaresborough
  Leeds - York
  Hướng đến York 
  (25phút
  11:17 11:30 York
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (21phút
  11:51 12:30 Doncaster
  Doncaster - Sheffield
  Hướng đến Sheffield 
  (22phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h9phút
  14:06 14:06 Birmingham New Street
  Đi bộ( 8phút
  14:14 14:30 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (27phút
  14:57 Loxdale
 4. 4
  12:12 - 15:54
  3h42phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  12:12 Knaresborough
  Leeds - York
  Hướng đến Leeds 
  (44phút
  12:56 13:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (40phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h12phút
  15:09 15:09 Birmingham New Street
  Đi bộ( 11phút
  15:20 15:22 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (6phút
  15:28 15:37 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (17phút
  15:54 Loxdale
cntlog