2020/05/26  05:47  khởi hành
1
05:57 - 06:39
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:57 - 06:39
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:57 Kent House
  Bromley South - Victoria
  Hướng đến Victoria 
  (13phút
  06:10 06:26 Brixton
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (13phút
  GBP 4,90
  06:39 Warren Street
cntlog