2020/12/05  09:27  khởi hành
1
09:30 - 09:46
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:48 - 10:15
27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:30 - 09:46
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:30 Crewe
  Stockport - Stafford
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (16phút
  09:46 Wilmslow
 2. 2
  09:48 - 10:15
  27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:48 Crewe
  Crewe - Manchester Piccadilly
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (27phút
  10:15 Wilmslow
cntlog