2020/02/29  22:08  khởi hành
1
07:01 - 12:08
5h7phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
07:01 - 12:08
5h7phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
07:31 - 13:08
5h37phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
23:31 - 13:08
13h37phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:01 - 12:08
  5h7phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  07:01 Cheshunt
  Tottenham Hale - Waterbeach
  Hướng đến Liverpool Street 
  (15phút
  07:16 07:21 Tottenham Hale
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (13phút
  GBP 4,90
  07:34 08:10 Euston
  Crewe - Euston
  Hướng đến Perth 
  (2h6phút
  10:16 10:27 Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (26phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (15phút
  11:10 11:36 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (23phút
  12:08 Blackpool Pleasure Beach
 2. 2
  07:01 - 12:08
  5h7phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  07:01 Cheshunt
  Tottenham Hale - Waterbeach
  Hướng đến Liverpool Street 
  (15phút
  07:16 07:21 Tottenham Hale
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (11phút
  07:32 07:35 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (2phút
  GBP 4,90
  07:37 07:37 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  07:45 08:10 Euston
  Crewe - Euston
  Hướng đến Perth 
  (2h6phút
  10:16 10:27 Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (26phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (15phút
  11:10 11:36 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (23phút
  12:08 Blackpool Pleasure Beach
 3. 3
  07:31 - 13:08
  5h37phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  07:31 Cheshunt
  Liverpool Street - Cheshunt
  Hướng đến Hackney Downs 
  (19phút
  07:50 07:58 Seven Sisters
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (9phút
  08:07 08:10 Kings Cross St.Pancras
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (2phút
  GBP 4,90
  08:12 08:12 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  08:20 08:45 Euston
  Bromley South - Victoria
  Hướng đến Stockport 
  (1h22phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (46phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (26phút
  11:23 11:55 Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (20phút
  thông qua đào tạo Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (9phút
  12:26 12:45 Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (23phút
  13:08 Blackpool Pleasure Beach
 4. 4
  23:31 - 13:08
  13h37phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  23:31 Cheshunt
  Romford - Upminster
  Hướng đến Hackney Downs 
  (19phút
  23:50 23:57 Seven Sisters
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (10phút
  GBP 4,90
  00:07 08:45 Euston
  Bromley South - Victoria
  Hướng đến Stockport 
  (1h22phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (46phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (26phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  11:37 12:36 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (23phút
  13:08 Blackpool Pleasure Beach
cntlog