The Grand Hotel Birmingham

The Grand Hotel Birmingham Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1 Church Street
trạm gần
Về 4 phút từ Library Centenary Square trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog