1
21:30 - 22:12
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:30 - 22:25
55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
22:00 - 22:48
48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
22:30 - 23:15
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  21:30 - 22:12
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  21:59 21:59 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  22:07 22:07 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  MB
  Hướng đến Gare d'Oullin Gare d Oullin
  (5phút
  EUR 1,90
  22:12 Jean Macé Jean Mace
 2. 2
  21:30 - 22:25
  55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (21phút
  EUR 16,30
  21:51 21:54 Vaulx-en-Velin La Soie
  MA
  Hướng đến Perrache 
  (20phút
  22:14 22:21 Perrache
  T2
  Hướng đến Saint-Priest - Bel Air Saint-Priest - Bel Air
  (4phút
  EUR 1,90
  22:25 Jean Macé Jean Mace
 3. 3
  22:00 - 22:48
  48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:00 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  22:29 22:29 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  22:37 22:43 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  MB
  Hướng đến Gare d'Oullin Gare d Oullin
  (5phút
  EUR 1,90
  22:48 Jean Macé Jean Mace
 4. 4
  22:30 - 23:15
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:30 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  22:59 22:59 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  23:07 23:10 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  MB
  Hướng đến Gare d'Oullin Gare d Oullin
  (5phút
  EUR 1,90
  23:15 Jean Macé Jean Mace
cntlog