1
05:30 - 06:18
48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:30 - 06:18
48phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:30 - 06:18
  48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:30 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  05:59 05:59 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  06:07 06:13 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  MB
  Hướng đến Gare d'Oullin Gare d Oullin
  (5phút
  EUR 1,90
  06:18 Jean Macé Jean Mace
 2. 2
  05:30 - 06:18
  48phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:30 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (21phút
  EUR 16,30
  05:51 05:55 Vaulx-en-Velin La Soie
  MA
  Hướng đến Perrache 
  (9phút
  06:04 06:09 Charpennes
  MB
  Hướng đến Gare d'Oullin Gare d Oullin
  (9phút
  EUR 1,90
  06:18 Jean Macé Jean Mace
cntlog