1
09:53 - 10:58
1h5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:30 - 10:58
1h28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
09:30 - 10:58
1h28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
10:23 - 11:28
1h5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:53 - 10:58
  1h5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:53 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (1h5phút
  10:58 Versailles - Château Versailles - Chateau
 2. 2
  09:30 - 10:58
  1h28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:30 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles-Chantiers 
  (39phút
  10:09 10:20 Versailles-Chantiers
  RER-C3
  Hướng đến St-Martin-d'Étampes St-Martin-d etampes
  (5phút
  10:25 10:52 Viroflay Rive Gauche
  RER-C14
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (6phút
  10:58 Versailles - Château Versailles - Chateau
 3. 3
  09:30 - 10:58
  1h28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:30 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles-Chantiers 
  (39phút
  10:09 10:20 Versailles-Chantiers
  RER-C3
  Hướng đến St-Martin-d'Étampes St-Martin-d etampes
  (5phút
  10:25 10:52 Viroflay Rive Gauche
  RER-C1
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (6phút
  10:58 Versailles - Château Versailles - Chateau
 4. 4
  10:23 - 11:28
  1h5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:23 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (1h5phút
  11:28 Versailles - Château Versailles - Chateau
cntlog