1
12:53 - 13:58
1h5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:23 - 14:28
1h5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:53 - 13:58
  1h5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:53 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (1h5phút
  13:58 Versailles - Château Versailles - Chateau
 2. 2
  13:23 - 14:28
  1h5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:23 Petit Vaux
  RER-C1
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (1h5phút
  14:28 Versailles - Château Versailles - Chateau
cntlog