2020/05/26  07:06  khởi hành
1
07:07 - 07:23
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:17 - 07:27
10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:07 - 07:23
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:07 Villiers
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Porte Dauphine 
  (4phút
  07:11 07:17 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (6phút
  EUR 1,90
  07:23 Concorde
 2. 2
  07:17 - 07:27
  10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:17 Villiers
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Gallieni 
  (3phút
  07:20 07:24 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (3phút
  EUR 1,90
  07:27 Concorde
cntlog