1
23:10 - 23:39
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
23:14 - 23:45
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
23:14 - 23:49
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:10 - 23:39
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:10 Porte de Clignancourt
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  23:14 23:17 Barbès Rochechouart Barbes Rochechouart
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Porte Dauphine 
  (10phút
  EUR 1,90
  23:27 23:32 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  RER-A(Cergy Le Haut-Marne la Vallee)
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (7phút
  23:39 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 2. 2
  23:14 - 23:45
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:14 Porte de Clignancourt
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (11phút
  EUR 1,90
  23:25 23:25 Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  23:33 23:33 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  RER-A(St Germain en Laye-Boissy St Leger)
  Hướng đến St-Germain en-Laye 
  (12phút
  23:45 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 3. 3
  23:14 - 23:49
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:14 Porte de Clignancourt
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (11phút
  EUR 1,90
  23:25 23:25 Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  23:33 23:35 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  RER-A(Cergy Le Haut-Marne la Vallee)
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (14phút
  23:49 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
cntlog