1
18:18 - 18:49
31phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:18 - 18:49
31phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:30 - 18:59
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
18:26 - 18:59
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:18 - 18:49
  31phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:18 Porte de Clignancourt
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  18:22 18:25 Barbès Rochechouart Barbes Rochechouart
  Métro de Paris Ligne 2 Paris Metro Line 2
  Hướng đến Porte Dauphine 
  (10phút
  EUR 1,90
  18:35 18:42 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 18:49 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 2. 2
  18:18 - 18:49
  31phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:18 Porte de Clignancourt
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (5phút
  EUR 1,90
  18:23 18:27 Gare du Nord
  RER-D
  Hướng đến Villeneuve-Saint-Georges 
  (3phút
  18:30 18:35 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles 18:49 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 3. 3
  18:30 - 18:59
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:30 Porte de Clignancourt
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  18:34 18:37 Barbès Rochechouart Barbes Rochechouart
  Métro de Paris Ligne 2 Paris Metro Line 2
  Hướng đến Porte Dauphine 
  (10phút
  EUR 1,90
  18:47 18:52 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 18:59 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 4. 4
  18:26 - 18:59
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:26 Porte de Clignancourt
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (11phút
  EUR 1,90
  18:37 18:37 Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  18:45 18:45 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles 18:59 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
cntlog