2020/03/29  12:33  khởi hành
1
12:42 - 13:14
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:42 - 13:14
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:42 Marcel Sembat
  Paris Metro Line 9
  Hướng đến Mairie de Montreuil 
  (22phút
  13:04 13:09 Havre Caumartin
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (5phút
  EUR 1,90
  13:14 Malesherbes(M3)
cntlog